Gezondheidscentrum Zeist-West

Gezondheidscentrum Zeist West is een multidisciplinaire voorziening voor basis gezondheidszorg. De doelstelling van de stichting GCZW is een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de bevordering en verbetering van gezondheid in de meest brede zin. Dienst- en zorgverlening zijn curatief maar ook zeker preventief. Het centrum houdt daarom aansluiting bij sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen in het algemeen en in de wijk in het bijzonder. Het centrum onderhoudt een nauwe relatie met buurt- en wijkgerichte organisaties en vormt daarmee een vast onderdeel van Zeist-West.

December 2012 betrok het centrum een gloednieuwe accomodatie die voor de komende decennia voldoet aan alle eisen van deze tijd. Mede hierdoor wil het centrum een impuls zijn voor ieders gezondheid. De verschillende disciplines werken waar nodig samen en voelen zicht verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van haar dienstverlening, want uw gezondheid is onze zorg!

Logopedie    

Zeist West

T 06 - 30 57 74 19
logopedistzeist.nl

Fysiotherapie

Zeist West

T 030 - 695 22 57
fysiotherapiezeistwest.nl

Huisartspraktijk Zeist West

T 030 - 696 05 24
huisartspraktijkzeistwest.nl

Tandartspraktijk De Clomp

E. Marun

T 030 - 695 74 30
www.declomp.nl

Psycholoog

Charlotte Wortmann

T 06 - 54 96 30 53
charlottewortmann.com

Pro Podotherapie

T 06 - 81 81 27 30
propodotherapie.nl